ANBI

Naam Stichting Webweelde
RSIN 814785633
Adres Mennonietenweg 6702 AB Wageningen
Doelstelling Het verlenen van ondersteuning aan kleinschalige vrijwilligersorganisaties of samenwerkingsverbanden op het gebied van   computergebruik ten behoeve van de communicatie en promotie
 
Werk Het ontwikkelen van Websites
Het begeleiden van gebruikers
Het geven van cursussen
De zorg voor domeinnaamregistratie en webhosting bij providers en de administratieve afhandeling daarvan
Manier van geld werven Als een organisatie zich aansluit bij Webweelde wordt er voor het   eerste jaar een onkostenvergoeding gevraagd. Daarna kan een organisatie afzien van begeleiding en vervalt de onkosten vergoeding daarvoor.
Beheer van het vermogen Er is een zaken rekening geopend bij de SNS-bank: 92.31.34.026
Het beheer van het vermogen is in handen van de penningmeester en secretaris
Besteding van het vermogen Het geld wordt besteed aan exploitatie kosten, aanschaf software, onkostenvergoedingen vrijwilligers …
 
Functie van bestuurders Zie statuten
Namen van bestuurder R.M. Wahl: voorzitter
F. Mijnhardt: Secretaris
J.A. Kool: Penningmeester
J. van den Heuvel: lid
M.J. de Jong: lid
Beloningsbeleid Onkostenvergoeding
Actueel verslag Zie verslagen
Financiële verantwoording Zie jaarrekeningen