Samenstelling kosten

1. Vergoeding Webweelde

Vanaf mei 2013 geldt:

Webweelde vraagt een vergoeding aan de aangesloten organisaties. Deze wordt gebruikt voor organisatorische kosten zoals: onkostenvergoeding van de webwerkers, cursussen voor webwerkers, software, eigen website, etc. Webweelde hanteert 2 tarieven: €40,- en €20,- op jaarbasis.

Het lage tarief is dekkend, het hoge tarief biedt aan Webweelde de mogelijkheid van innovatie, extra hard- en software aan te schaffen en de webwerkers af en toe van een stimulerend drankje of een oliebol te voorzien. Welk tarief voor uw organisatie geldt hangt van verschillende factoren af.

Om te weten welk tarief gehanteerd moet worden heeft Webweelde een aantal richtlijnen opgesteld. Aan de hand van deze richtlinen wordt het tarief in overleg met de organisatie bepaald.

De website wordt uw eigendom.
Dat wil zeggen dat u na het eerste jaar op elk moment kunt afzien van de diensten van Webweelde. U hoeft deze vergoeding dan niet meer te betalen.
Als u óók geen gebruik maakt van een domeinnaam (zie hierna: “Overige kosten”), dan beschikt u over een gratis website.
Maakt u wél gebruik van een domeinnaam, dan rekent Webweelde €10,- onkostenvergoeding. Daarnaast de hieronder beschreven werkelijke kosten.

2. Overige kosten

– als u alleen een website wenst, zonder eigen domeinnaam en email, zijn er geen extra kosten. Het adres van uw site komt er dan zo uit te zien: http://uworganisatie.wordpress.com

– als u al een domeinnaam hebt en deze wilt koppelen aan uw nieuwe wordpress-site dan wordt dit door Webweelde geregeld. Dit kost €10,-/jaar. Daarbij komen dan nog de kosten voor registratie van uw domeinnaam (die u reeds heeft).

– als u nog geen domeinnaam hebt dan registreert Webweelde deze voor u en dat komt op €10,-/jaar.

Als u een domeinnaam hebt krijgt u de beschikking over 50 emailadressen (bijv: info@uworganisatie.nl ,  penningmeester@uworganisatie.nl , …)

3. Extra modules

Webweelde kan specifieke software ontwikkelen, bijvoorbeeld on-line reserveringen. Daarvoor is een databank vereist waarvoor webruimte gereserveerd moet worden en speciale software. Dat kost €60,-/jaar.
Voor de ontwikkeling van de module wordt maximaal €100,- in rekening gebracht en dit is alleen mogelijk als Webweelde genoeg ruimte in tijd heeft.

Organisaties die geïnteresseerd zijn of vragen hebben kunnen dit doen door een email te versturen met de naam van de organistie en contactpersoon. Webweelde zal dan zo snel mogelijk contact opnemen om een afspraak te maken.